Voorhaven

Voorhaven

Toegankelijk 24u/24, beschikt over 130 plaatsen waarvan 70 gereserveerd zijn voor bezoekers.

Er zijn twee aanlegplaatsen beschikbaar voor boten die tot 20m meten. Voord ieders veiligheid is de toegang tot de voorhavenstrikt voorbehouden voor het cliënteel. Er is een voorbehouden parking (toegang met badge) voor de bezoekers en de abonnees.

Materialen downloaden

Veiligheidsplan van de voorhaven (ladders, blusapparaten, boeien…)
Veiligheidsplan van de voorhoven

Section 2